THƯ MỜI BÁO GIÁ (27/7/2023) - Báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu và dịch vụ thẩm định giá

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu
và dịch vụ thẩm định giá.

 

Trung tâm Y tế Việt Yên có nhu cầu báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu và dịch vụ thẩm định giá như sau:

Một số thông tin chính về kế hoạch mua sắm như sau:
1. Dịch vụ mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế, y dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên theo nguồn kinh phí của huyện năm 2023.
2. Bên mời thầu – Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Việt Yên
3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện Việt Yên.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2023.
6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Các dịch vụ đề nghị báo giá:
Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ,
Trung tâm Y tế huyện Việt Yên mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá, dịch vụ tư vấn đấu thầu gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho các nội dung tư vấn như sau:
Gói thầu số 01: Thẩm định giá gói thầu:
Mua sắm trang thiết bị y tế, y dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên theo nguồn kinh phí của huyện năm 2023;
Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế, y dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên theo nguồn kinh phí của huyện năm 2023;
Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế, y dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên theo nguồn kinh phí của huyện năm 2023.
9. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu:
- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu (cụ thể: Mã ngành, nghề kinh doanh: 7020 – Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).
- Thành viên tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 116 củaNghịđịnh 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ và Điều 11 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
- Thành viên tham gia Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4,Thôngtư 19/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và Điều 11 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

10. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá:
Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Điều 38, Luật giá 2012. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.
Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về địa chỉ như sau:
Trung tâm y tế huyện Việt Yên – Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại liên hệ: Bà Lục Thị Thu Hà –Trưởng khoa Dược-VTTBYT - Số điện thoại liên hệ: 0942.106.126
Địa chỉ email nhận báo giá:
halucvybg@gmail.com.
Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của
Đơn vị đến hết
10 giờ 00 phút ngày 07/8/2023.

---------------------------------------------

Chi tiết tại file đính kèm!

SĐT đường dây nóng

Trung tâm Y tế:

0966.851.919

Sở Y tế:

0967.721.919

Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
 445 Trong ngày
 2.726 Trong tháng
20 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech