Đề nghị báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu (06/5/2024)

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu  ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTYT ngày 02/5/2024 của Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Việt Yên việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế (lần thứ 1) năm 2024 của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên.

Một số thông tin chính về kế hoạch mua sắm như sau:

1. Dịch vụ mua sắm: Mua sắm vật tư y tế (lần thứ 1) năm 2024 của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên.

2. Bên mời thầu – Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên.

Danh mục gồm 07 mặt hàng với dự toán gói thầu:  269.050.000 đ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi chín triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng./.).

3. Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2024.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Các dịch vụ đề nghị báo giá:

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho các nội dung tư vấn như sau:

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế (lần thứ 1) năm 2024 của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên.

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế (lần thứ 1) năm 2024 của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên.

9. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu:

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu.

- Thành viên tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của phát luật hiện hành về hành nghề  hoạt động tư vấn đấu thầu.

- Thành viên tham gia Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của phát luật hiện hành về hành nghề hoạt động tư vấn đấu thầu.

Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về địa chỉ như sau: Trung tâm y tế huyện Việt Yên – Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Số điện thoại liên hệ: Bà Lục Thị Thu Hà –Trưởng khoa Dược-VTTBYT -  Số điện thoại liên hệ: 0942.106.126

Địa chỉ email nhận báo giá: halucvybg@gmail.com.

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Đơn vị đến hết 10 giờ 00 phút ngày 09/5/2023.

Trân trọng cảm ơn./.

SĐT đường dây nóng

Trung tâm Y tế:

0966.851.919

Sở Y tế:

0967.721.919

Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
 191 Trong ngày
 764 Trong tháng
14 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech