Đề nghị báo giá hóa chất cho máy đo miễn dịch tự động (07/02/2024)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm y tế thị xã Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hóa chất dùng cho máy miễn dịch tự động AIA360- Tosho Nhật Bản (theo bộ) của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  Trung tâm y tế thị xã Việt Yên

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Lục Thị Thu Hà- Trưởng khoa Dược-VTTBYT.

Số điện thoại: 0942.106.126. Email: halucvybg@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

 Nhận tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm y tế thị xã Việt Yên, Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua địa email: halucvybg@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 02 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 22 tháng 02 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 100 ngày, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục hàng hóa:

 

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

           1

 Hóa chất tuyến cân giáp  PTH 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Intact PTH
5 khay x 20 test cup
Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đa dòng của dê kháng PTHvà 100µL kháng thể kháng đa dòng của dê kháng PTH, được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide

       500

 Test

           2

 Hóa chất Calib PTH

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Intact PTH
2x1mL ST AIA-PACK intact PTH CALIBRATOR      (1)                0 pg/mL
Albumin huyết thanh của bò chứa nồng độ không xác định của PTH với chất bảo quản sodium azide.
2x1mL ST AIA-PACK intact PTH CALIBRATOR             15 pg/L
2x1mL ST AIA-PACK intact PTH CALIBRATOR             50 pg/L        
2x1mL ST AIA-PACK intact PTH CALIBRATOR             200 pg/L
2x1mL ST AIA-PACK intact PTH CALIBRATOR             800 pg/L
2x1mL ST AIA-PACK intact PTH CALIBRATOR            2,400 pg/gL
Albumin huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của PTH với chất bảo quản sodium azide.

 06

 ml

           3

 Hóa chất control II PTH

Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm Intact PTH
2 x 1 mL: hóa chất kiểm tra AIA-PACK Intact PTH Control Level 1, chất đệm albumin huyết thanh bò chứa xấp xỉ 50 pg/mL intact PTH (đông khô).
2 x 1 mL: hóa chất kiểm tra AIA-PACK Intact PTH Control Level 2, chất đệm albumin huyết thanh bò chứa xấp xỉ 800 pg/mL intact PTH (đông khô).

 01

 ml

Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại biểu trên là yêu cầu tối thiểu của hàng hóa. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa có tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

2. Địa điểm cung cấp; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hóa:

Cung cấp hàng hóa đến kho bảo quản tại khoa Dược-VTTBYT của Trung tâm y tế thị xã Việt Yên, Bắc Giang.

Giá hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao và nghiệm thu tại Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không.

Thanh toán: Trong vòng 90 ngày, sau khi hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên; Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước.

5. Các thông tin khác: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam báo giá theo Mẫu theo danh mục kèm theo Công văn này./.

SĐT đường dây nóng

Trung tâm Y tế:

0966.851.919

Sở Y tế:

0967.721.919

Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
 66 Trong ngày
 788 Trong tháng
11 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech