Tập huấn về phân loại, thu gom, xử lý rác thải y tế năm 2024

Việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi cơ sở y tế nhằm giảm yếu tố nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Để có thể thay đổi nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y thế theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. Trong 02 ngày (05-06/5/2024), Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên (TTYT Việt Yên) tổ chức tập huấn về phân loại, thu gom, xử lý rác thải y tế cho 100% nhân viên y tế và người lao động thuộc Trung tâm.

(Toàn cảnh lớp tập huấn)

Tại đây, cán bộ viên chức Trung tâm được nghe đồng chí Dương Thúy Điệp - Phó Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn trao đổi, hướng dẫn về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải y tế; các quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT; các nguyên tắc, cách thức phân loại rác thải y tế; quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế; tiêu chuẩn của các dụng cụ thu gom chứa đựng rác thải y tế.

(Đồng chí Dương Thúy Điệp - Phó Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ)

Với những kiến thức được trao đổi, cán bộ viên chức của Trung tâm đã được trang bị, củng cố thêm kiến thức cơ bản về quản lý rác thải y tế, nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân viên y tế về tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải y tế, đồng thời có thể triển khai thực hiện ngay vào công việc hằng ngày nhằm giảm thiểu những yếu tố nguy hại xảy ra cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Đỗ Thảo - Phòng Dân số và Truyền thông

SĐT đường dây nóng

Trung tâm Y tế:

0966.851.919

Sở Y tế:

0967.721.919

Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
 171 Trong ngày
 744 Trong tháng
11 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech