Những kết quả nổi bật của ngành Y tế huyện Việt Yên năm 2023

Năm 2023 là năm giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngành Y tế huyện Việt Yên đã gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu; phải tập trung khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19 chưa từng có trong tiền lệ; tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế từ năm 2022 chưa được giải quyết triệt để; tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, nhiều dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan rộng ra cộng đồng... Song, với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện và sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành y tế huyện Việt Yên đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần thành công trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ngay từ đầu năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế được Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao tại (Nghị quyết số 164-NQ/HU ngày 05/12/2022, Nghị quyết số 166-NQ/HU ngày 26/12/2022và Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 24/12/2022), Phòng Y tế huyện Việt Yên đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Các nhiệm vụ này chính là kim chỉ nam cho các hoạt động của ngành y tế huyện Việt Yên trong năm qua.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cùng với những yêu cầu từ thực tiễn, ngành y tế huyện đã nỗ lực tham mưu, xây dựng 23 kế hoạch, 27 quyết định, 47 văn bản chỉ đạo điều hành. Những văn bản này là bước tiến đột phá trong việc củng cố và phát triển hệ thống y tế toàn huyện.

Để nhìn lại 1 năm 2023 với nhiều hoạt động trọng tâm đã được toàn ngành nỗ lực triển khai đồng bộ từ  công tác dự phòng đến điều trị, từ y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu, ngành Y tế đã thống nhất lựa chọn ra 5 sự kiện nổi bật, cụ thể:

1. Hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 24/12/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó ngành Y tế được giao 08 nhiệm vụ gồm: Dân số trung bình đạt 222.326 người, mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm đạt 0,03‰, tốc độ tăng dân số tự nhiên đạt 1,1%, tỷ lệ người bệnh/vạn dân đạt 30 giường, tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 9,3%, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi đạt 19,5%, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân là 99,7%. Kết quả, trong năm 2023, ngành Y tế huyện đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu được giao.

2. Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của ngành Y tế

Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, năm 2023, ngành Y tế huyện đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu cơ bản, trong đó có 4/28 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch năm 2023, đó là:

- Phối hợp với TTYT, BCH quân sự huyện tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt vượt 7%

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận ATTP theo quy định vượt 2%.

- Kiểm tra 176/100 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, vượt 76%

- Kiểm tra được 118/100 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, thẩm mỹ, vượt 18%.rong năm 2023, ngành Y tế huyện đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu được giao.

(Sơ đồ kết quả các chỉ tiêu cơ bản của ngành Y tế huyện Việt Yên năm 2023

3. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá xếp loại Xuất sắc

Trong năm 2023, Phòng Y tế - là cơ quan thường trực về ATTP đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND, BCĐ liên ngành về ATTP huyện triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn, trong đó:

- Đã ban hành 15 Kế hoạch về đảm bảo công tác an ninh, an toàn thực phẩm; 10 văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý về ATTP, 02 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

- Tổng điều tra thống kê, phân loại 350 cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý;

- Chỉ đạo tuyên truyền tổ chức 06 hội nghị phổ biến văn bản, quy phạm pháp luật, tập tuấn chuyên môn với hơn 1000 lượt người tham dự;

- Chỉ đạo, thực hiện kiểm tra tổng số 176 cơ sở, ban hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở, nộp về ngân sách nhà nước gần 14 triệu đồng...cùng nhiều hoạt động khác.

Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về ATTP được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, xếp loại xuất sắc trong năm 2023, đứng thứ nhất trong 10 huyện, thành phố.

(Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của huyện đang kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn)

4. 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Thực hiện Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Ngay từ đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy tại Nghị quyết số 164-NQ/HU ngày 05/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số văn bản khác. Theo đó, năm 2023 huyện Việt Yên đã đăng ký 17 xã, thị trấn đều đạt Bộ tiêu chí Quốc gia. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm qua, toàn ngành y tế đã quyết tâm cao, tập trung toàn lực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, gặp không ít những khó khăn, vất vả về nhân lực, thuốc, trang thiết bị. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến xã, đặc biệt là sự quyết tâm của Trạm Y tế, chỉ chưa đầy 01 năm, 100% xã, thị trấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận đạt chuẩn quốc gia về Y tế xã đến năm 2030. Hoàn thành sớm nhất trong 10 huyện thị của tỉnh. Được Đoàn thẩm định của Sở Y tế đánh giá cao.

5. Đẩy mạnh chuyên môn kỹ thuật trong điều trị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân

Công tác khám bệnh, chữa bệnh được phục hồi sau hơn 3 năm phòng chống dịch Covid-19, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú đều tăng. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2023, TTYT huyện đã khám 140.251 lượt (đạt 100,2%), tăng 17.598 lượt so với cùng kỳ năm 2022; điều trị nội trú cho 12.877 lượt (đạt 107,3%), tăng 1678 lượt so với cùng kỳ năm 2022.

Các phòng khám tư nhân thực hiện khám chữa bệnh cho 123.160 lượt, tăng 25,1% so với năm 2022, điều trị ngoại trú cho 10.586 lượt, tăng 63,4% so với năm 2022.

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn còn tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đầu tư trang thiết bị, tăng cường giáo dục về y đức, củng cố nhân lực, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các quy định hiện hành.

Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển giao, phát triển chuyên môn kỹ thuật trong khám, điều trị ở các cơ sở y tế như: cử cán bộ y tế đi học sau đại học các chuyên ngành và học tập chuyển giao các kỹ thuật mới từ đơn vị y tế tuyến tỉnh; mời bác sĩ về triển khai kỹ thuật chuyên sâu tại đơn vị…

Trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đã triển khai 3.804 kỹ thuật, đặc biệt đã thực hiện được 9 kỹ thuật vượt tuyến, 03 kỹ thuật mới về nội soi can thiệp đường tiêu hóa. Đang áp dụng thí điểm 08 kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh về nội soi can thiệp đường tiêu hóa.

(Trung tâm Y tế huyện thực hiện kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh)

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong năm 2023 là hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời là cơ sở, là tiền đề, tạo động lực cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế huyện tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng phát triển, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao độ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 23 của Đảng bộ huyện, xây dựng thị xã Việt Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng thông minh, hiện đại, bản sắc.

Đỗ Thảo - Phòng Dân số và Truyền thông

SĐT đường dây nóng

Trung tâm Y tế:

0966.851.919

Sở Y tế:

0967.721.919

Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
 26 Trong ngày
 240 Trong tháng
12 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech